Wat is remedial teaching?

Remedial Teaching
Een remedial teacher biedt kinderen met een leerprobleem of leerstoornis extra (individuele) begeleiding. De begeleiding wordt afgestemd op de specifieke behoeften van een kind. Daar waar het kind vastloopt in het onderwijsleerproces op de basisschool, kan de remedial teacher gepaste hulp bieden. Denk bijvoorbeeld aan problemen op het gebied van lezen, spellen, begrijpend lezen of rekenen. Door middel van het stellen van haalbare doelstelling zorgt de remedial teacher ervoor dat het leerproces weer op gang komt, zodat leren weer leuk wordt.

Remedial teaching bij Logopedie Laarbeek