Wat is dyslexie?

Dyslexie
Dyslexie is een hardnekkig probleem in het aanleren en vlot toepassen van lezen en spellen op woordniveau. Bij dyslexie gaat het lezen en spellen moeizaam, terwijl er wel sprake is van een gemiddelde intelligentie. Het moeilijk kunnen lezen of spellen geeft problemen met veel schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool kunnen worden gesignaleerd en begeleid door de logopedist-/dyslexiespecialist.

logopedie in laarbeek: beek en donk, lieshout, mariahout en aarle rixtel