Links

Indien u meer wilt weten over onderwerpen die te maken hebben met logopedie, dyslexie & remedial teaching, kunt u de volgende sites raadplegen.


Algemeen
Logopedie Laarbeek op Facebook
Bezoek onze Facebook-profielpagina.

Logopedie.nl
Website van de beroepsvereniging voor logopedisten met o.a. informatie over verschillende stoornissen.

NVLF.nl
Website van de beroepsvereniging voor logopedisten met o.a. informatie over verschillende stoornissen.

Lbrt.nl
Website van de beroepsvereniging voor remedial teachers

Kwaliteitsregisterparamedici.nl
Website van het Kwaliteitsregister Paramedici waarbij Logopedie Laarbeek is aangesloten.


Spraak, taal en gehoor
Kindentaal.nl
Over de taalontwikkeling van baby’s, peuters en kleuters.

Balansdigitaal.nl
Oudervereniging van kinderen met leer- en gedragsstoornissen zoals  ADHD, dyslexie en PPD-NOS.

Squla.nl/woordextra
Woordextra is een gratis oefenprogramma voor leerlingen die een taalachterstand hebben.

Dyspraxie.nl
Over onder andere verbale ontwikkelingsdyspraxie.

Nvvs.nl
Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden.

Myoresearch.com
Website met informatie over Myofunctionele trainers bij afwijkend mondgedrag.

Stotteren.nl

Hersenletsel.nl

Schisis.nl

Kentalis.nl

 

Dyslexie
NKD.nl
Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie

Stichtingtaalhulp.nl

www.praktijk-barendspijkers.nl